PÁN HOR

Rozsáhlá historicko-romantická sága mapuje osudy šesti generací šlechtického rodu de Braie od roku 1785. Odehrává se převážně ve Francii, i když bouřlivé události osmnáctého, devatenáctého a začátku dvacátého století zavedou hrdiny postupně nejen do mnoha zemí Evropy, ale i do Ameriky, Afriky a kolonií v Indii.


PÁN HOR I

Příběh mladičké Christiny se začíná odvíjet ve chvíli, kdy ji souhra náhod zavede do zchátralého hradu v horách. Žije tam pouze Edmond, přezdívaný Pán hor -– černá ovce rodiny de Braie. Sníh odřízne všechny cesty do údolí a uvězní Christinu ve společnosti muže, jemuž se dlouhé měsíce snažila vyhýbat. Edmond, muž s nejhorší pověstí v kraji, nakonec riskuje život, aby ji dopravil do bezpečí. Christina pomalu rozmotává klubko lží, zveličených pomluv a pověr, které z hradního pána udělaly postrach celého okolí. Z počátečního strachu a odporu se rodí nesmělá láska. Ta pobouří celý kraj a způsobí rozkol mezi Christinou a její rodinou. Komplikace přináší nejen rodová zášť, ale i dějinné zvraty. Po pádu Bastily je starý svět v troskách. Edmond je však schopen pro svou lásku udělat i nemožné. Stejně jako o dvacet let později jeho syn Sebastian, který v císařských službách odchází do Itálie, aby v Benátkách dostihl osudovou ženu svého života.


PÁN HOR II

Sebastian se po politickém skandálu způsobeném sestřenkou Eugénií vrací z Benátek zpět do Francie. Tam se mu brzy po příjezdu narodí první syn Christian. Sebastian – stejně jako jeho otec Edmond – vystupuje po pádu císařství ze státních služeb. Ale není mu dovoleno užívat si štěstí a klidného rodinného života. Stává se dědicem svého otce, prvním mužem v kraji a zároveň nositelem nenáviděné přezdívky Pán hor.


PÁN HOR III

Sebastian odjíždí do Itálie, aby našel zmizelou schovanku Olivii. Netuší, jakou lavinu událostí tím spustí. Rodinu čekají majetkové problémy, podivné sňatky, rozkol mezi sourozenci, únos, souboje i soudní proces. Nejstarší syn Christian potkává osudovou lásku, která je pro něj za daných okolností nedosažitelná. Rodinné vazby jsou však silnější než intriky i zákon, rodina se opět semkne a podá mu pomocnou ruku.


PÁN HOR IV

Sebastianova jediná dcera Christina je samostatná dívka vychovaná v duchu nové doby, hýčkaná rodinou a střežená pěti bratry. Ani ti ji však nedokáží uchránit nepříjemného zážitku, který obrátí její život naruby.

Christina se snaží najít ztracenou rovnováhu, odjíždí jako ošetřovatelka do Indie. Život v koloniích jí však nepřináší to, co hledala. Je dcerou svého otce. Divoká krev ji žene do nových dobrodružství, vášnivých lásek i tvrdých střetů s okolím. Po návratu do Francie nachází zcela jiný svět, v němž si znovu musí vybojovat svoje místo.
Christina je chladnokrevná, rozhodná a zocelená životem v drsných podmínkách. Jedinou její slabostí je dospívající syn Gilbert, který má ještě tvrdší hlavu než ona sama. Gilbertovým nejlepším společníkem a přítelem je od malička bratranec Maxmillián de Braie. Ovšem jen do chvíle, kdy mezi ně vstoupí dívka, kterou celá léta odmítali brát na vědomí.


PÁN HOR V

Souboj s Gilbertem znamená v životě Maxmilliána de Braie zásadní zlom. Opouští Francii a odjíždí do světa. Po Evropě přichází na řadu Afrika, kde právě otevřeli Suezský průplav. Jeho akcie vynesou Maxmilliánovi jmění. Vrací se do Francie, zakládá továrny, investuje. Je mužem, který zosobňuje oba dosud neslučitelné světy: aristokrat ze starého rodu a zároveň majitel prosperujících podniků.
I přes tvář poznamenanou soubojem připadá ženám přitažlivý. Je inteligentní, zajímavý, kultivovaný, bohatý. O manželství ale neuvažuje, stačí mu nezávazné milostné vztahy. I jeho však ekonomické důvody znásobené tlakem rodiny přimějí změnit názor.


PÁN HOR VI

Christianův nevlastní syn Frederik je automobilový nadšenec, chce studovat techniku, ale na otcovo přání se stává lékařem. Povolání ho zavede nejen do vzdáleného koutu Francie, ale i na Madagaskar a do Maroka. Jeho osobní život brzy po studiích zkomplikuje vztah ke dvěma ženám. Jednou z nich je Anna -– snoubenka nejlepšího přítele a automobilového závodníka Huga. Druhou je původně bezstarostná letní láska, s níž se po letech setkává ve vzbouřené Africe.
V epilogu se příběh vrací do míst, kde před dvěma sty lety začal. Na dávno opuštěný hrad v horách, kde jednoho léta potkává nejmladší potomek rodu de Braie Alexandr dívku jménem Christina.


HEŘMÁNKOVÉ ÚDOLÍ


Příběh ženy, které osud původně rozdal horší karty než jiným. Byla silná, ačkoli si svou sílu neuvědomovala, a statečná, ačkoli o statečnosti nikdy nepřemýšlela. Dokázala najít obyčejné lidské štěstí i v tvrdé době a ještě tvrdších podmínkách. Přesto se nikdy necítila odstrčená či o něco ochuzená a dokázala prožít svůj život naplno.

Sedmnáctiletá Anna přijíždí do Československa, do krajiny, kterou zná jen z vyprávění, ale která se v jejích představách jeví jako země zaslíbená. Neumí řeč a příbuzné zná jen z fotografií. Přesto doufá, že u nich najde nový domov –- jedinou jistotu v nejistém světě, který ji obklopuje.

Po příjezdu na místo se ale dovídá, že všechno je jinak. Ze dne na den se ocitá v nádherné, ale téměř vylidněné krajině Českého středohoří, s mužem, o němž nic neví.

Ten příběh je skutečný a mně trvalo skoro třicet let, než jsem ho dokázala napsat. Abych ho mohla poctivě interpretovat, musela jsem asi zestárnout do věku, ve kterém mi ho ona sama vyprávěla. Navzdory výše uvedené upoutávce je to příběh optimistický a plný života- stejně jako byla ona.

STANICE ODLOŽENÝCH LÁSEK


Příběh o tom, jak se vstupovalo (nám) mladým lidem do života na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Kniha mapuje osudy dvou kamarádek, které pocházejí ze stejné malé vesničky na břehu Labe, kam se také v průběhu let neustále vracejí - většinou po nějakém životním kotrmelci, kdy potřebují azyl. Střídají se v ní vážná témata s humornými historkami -– to všechno v autentické kulise tehdejší doby. Je to román o tom, jak ustát životní kotrmelce, nezbláznit se, oprášit kolena, na která tě život dostal, vstát a jít zase dál. A také o poznání, že v mládí se snažíte rodné hnízdo co nejrychleji opustit, abyste se do něj po zbytek života s pokorou vraceli.


DOKUD SE BUDEŠ SMÁT


(Volné pokračování Stanice odložených lásek)

Léto 2002. Do povodněmi zničeného Polabí přijíždějí příbuzní, přátelé i docela cizí lidé, aby pomohli postiženým. Ve vesničce Stamice se tak setkává Kamila s kamarádkou Ilonou, kterou neviděla skoro patnáct let. Vzpomínají na minulá léta, na události, které poznamenaly a zcela změnily jejich předešlý život, práci, manželství, rodinu. Příběh o tom, že nejbližší pomocná ruka je vždycky na konci vlastní paže, ale dobré zázemí je k nezaplacení. Že princové na bílém koni vymřeli už před spoustou let, ale občas se najde chlap, kvůli kterému stojí za to něco risknout. I když výsledek je nejistý. Že přežít se dá v podstatě všechno, pokud se nezačnete litovat a pokud se uprostřed chaosu, ve který se občas mění každý život, ještě dokážete zasmát.

Je to optimisticky a bez patosu vyprávěný příběh o tom, jak se vyrovnat s průšvihy života, jakými jsou rakovina těsně po třicítce nebo blbé manželství, z něhož není tak snadné vyklouznout (jak si široká veřejnost myslí). A také je to o povodních a síle začínat znova.

Když jsem ho psala, ani ve snu mě nenapadlo, že se „tisíciletᓠvoda za jedenáct let do mé rodné vesnice vrátí a všechno se bude opakovat.

KOČÁR DO NEZNÁMA


Historicko dobrodružný příběh z porevoluční Evropy.

Po pádu Bastily v létě 1789 uprchly z Francie tisíce příslušníků šlechtických rodin. Patří mezi ně i Julie s dvěma sotva dospělými vnučkami Hermínou a Stefanií. Snaží se najít nový domov nejprve u příbuzných v Římě, později na italském jihu. Jenže už nejsou vítanou návštěvou jako kdysi, ale pouhými uprchlíky. Většina jejich majetku zůstala ve Francii a finanční situace začíná být kritická. Obě dívky musejí rychle dospět. Nutnost volit mezi láskou a povinností vede k osudovým přehmatům, jejichž následky ponesou dlouhá léta. Hledání nového domova zavede rodinu na Ischii, k neapolského dvoru, do Terstu i do Vídně. Všechna tato útočiště ale musí nakonec opustit. Poslední nadějí se stává malé panství v Čechách, kde vyrostla jejich babička.

TŘETÍ PŘÍSTAV


Pokračování Kočáru do neznáma.

Babiččiny vzpomínky a realita mají jen málo společného a návrat na panství v Čechách přinese víc starostí, než sestry očekávaly. Problémem jsou zpřetrhané rodinné vazby, nevyřešené majetkové poměry a neznalost jazyka. Do Čech navíc přijíždějí na podzim, a uvyklé na jižní klima jen špatně snášejí zimu na zdevastovaném zámku. Praktičtější Hermína se přizpůsobí rychleji než Stefanie, žijící ve vysněném světě.

Revoluční Francie vstupuje do války a Hermínina první láska do ní odchází také. Sotva zletilá Hermína se stává hlavou rodiny. Musí se postarat o chod panství i budoucnost sestry a neteře. Učí se česky a snaží se vyznat nejen v zákonech, ale především v lidech, s nimiž ji osud svedl dohromady. Pomocnou ruku jí podává vzdálená příbuzná, která oběma sestrám sjedná výhodný sňatek.

Aby se rodina vyhnula další svízelné v zimě v Čechách, odjíždí na podzim roku 1792 do Itálie.


DRUHÝ BŘEH


Vyjde v květnu 2015, jako pokračování TŘETÍHO PŘÍSTAVU.
Hermína marně hledá ve Florencii hrob své první lásky. Je dobře přijata u dvora, ale brzy s manželem odjíždí do Říma. Stefanie zůstává v Toskánsku, kam přijela převzít dědictví. Obě sestry mají dobrou vůli sžít se s novými rodinami, ale i mírně naivní Stefanie nakonec poznává, že pouhá dobrá vůle nestačí. Okouzlení Toskánskem i novými příbuznými pomalu vyprchává. Stefanii chybí především Hermína, neboť všechna důležitá životní rozhodnutí dělala vždycky ona. Teprve nemoc dcery přinutí Stefanii převzít zodpovědnost a skutečně se postavit na vlastní nohy.

V lednu 1793 popravili ve Francii „z rozhodnutí lidu“ bývalého krále Ludvíka XVI. Dosud „přešlapující“ Evropa musí zaujmout radikálnější postoj. Politické změny ovlivní i soukromý život Hermíny a Stefanie.

PROSÍM VÁS, SESTŘIČKO


Křehký příběh ze sedmdesátých let minulého století. Osudy mladé zdravotní sestřičky, odehrávající se v prostředí, které křehkým citům právě nepřálo. Příběh o tom jak si poradit se životem bez cizí pomoci - cestou vlastnoručně ohmataného poznání, vykoupeného občas trpkostí, občas zakopnutím. A někde na té cestě se najde přátelství, láska i schopnost vypořádat se s malichernostmi, které by jinak dokázaly otrávit život.
DĚKUJI, SESTŘIČKO


Pokračování osudů mladé sestřičky.
Sylvie ztrácí zaměstnání i azyl v tetině domě. Vrací se k rodičům, ale napjatá atmosféra ji brzy donutí odejít. Začíná opět od nuly.
Nový život přináší staré problémy, lásku na dálku i nevyhnutelnou konfrontaci s minulostí. Ale také nové přátele a nečekané životní výhry. Úmrtí v rodině střídá zrození nového života.

Sylviin zdánlivě křehký, ale přesto silný příběh vypráví o tom, že člověk nemá nikdy ztrácet víru ve vlastní budoucnost.HODINA PO PŮLNOCI


Píše se rok 1811 a dcera pařížského notáře Fabiena Maréchalová se narychlo vrací z kláštera k loži umírajícího otce. Její kočár je ve vánici přepaden najatými vrahy, kteří omylem zabijí její přítelkyni. Sama Fabiena vyvázne jen o vlásek. Otce už naživu nezastihne a navíc zjišťuje, že v rodném domě pevnou rukou vládne otcova mladá vdova Mathilda. Jedinou dívčinou oporou je otcova starší sestra - teta Honorie. Fabieně kdosi opakovaně usiluje o život. Dům skrývá stará tajemství, jejichž prozrazení vyvolá sérii zločinů. Vražednou situaci ještě zhorší, když se Fabiena i její macecha zamilují do stejného muže - důstojníka Napoleonovy armády. Toho ale čeká tažení do Ruska a následně dlouhá cesta domů.

DŮM U TŘÍ BOROVIC


Francouzský venkov na konci 19. století. Prostředí plné pověr, předsudků, klepů a nedůvěry k „přivandrovalcům“. Zanedbaný statek, na němž bez nadšení hospodaří bývalý právník André Trevillon s hrstkou služebnictva a postiženým synem. Tak vypadá místo, kam se v tísni uchýlí mladá žena prchající z ohroženého domova. Alžběta zpočátku hledá jen dočasný azyl, netouží zasahovat do života místních lidí, ale je natolik odlišná, že se brzy stává terčem útoků. Má dost odvahy, aby se ubránila a zároveň tím zcela změnila život lidí na statku. Na povrch však vyplouvají stará tajemství a přes všechnu Alžbětinu snahu se neodvratně schyluje k tragédii.


ALMUŽNA JEN PRO BOHATÉ


Příběh dvou zcela odlišných žen začal zdánlivě stejně: brzy ztratily rodinu a musely se postarat samy o sebe, na což nebyly výchovou připraveny. Zvolily každá jinou cestu, ale když se jejich osudy proťaly, jedna z nich to zaplatila životem.

Smrt krásné bohaté dámy vypadá zprvu jako nešťastná náhoda. Brzy však vyjde najevo, že se jedná o vraždu, jejíž kořeny sahají daleko do minulosti. Podezřelí jsou všichni: manžel, příbuzní, bývalý milenec, zaměstnanci.

Pátrání po motivu odkrývá nejen stará tajemství, ale i příběh velké lásky, nenávisti a bezbřehé touhy po moci. Odhalení pečlivě skrývaného milostného trojúhelníku zavede hlavní hrdiny do smrtelného nebezpečí. (salonní prvorepubliková detektivka)


VE STÍNU ERBU


Francie za vlády Ludvíka XV. Raymond je druhorozeným synem vlivného hraběte, Frederika dcerou bohatého sicilského vévody. Zasnoubili je už v dětském věku. Raymondův otec potřebuje finance, Frederičin zase politický vliv. Děti se upřímně nenávidí. Přesto ke sňatku o deset let později dojde. Než si novomanželé stačí urovnat nepřátelské vztahy, odjíždí Raymond do války a Frederika je „odložena“ na opuštěný lovecký zámeček.
ANDĚLSKÁ TVÁŘ 1


Dobrodružný příběh z druhé poloviny devatenáctého století. V rodinném sídle Mornay na jihu Francie spolu v atmosféře vzájemné nesnášenlivosti žijí bratři Raoul a Filip. Starší patří k výkvětu aristokracie zdejšího kraje, mladší má pověst nebezpečného podivína. Napjatou atmosféru Mornay ještě vyostří překotný sňatek staršího Raoula s nemajetnou dívkou.

Charlotta Collierová je dcerou pařížského soudce, jehož předčasný skon uvrhl rodinu do finanční tísně. Svou výchovou, povahou i postavením je přímo stvořena pro roli oběti. Aniž to tuší, stává se figurkou v nebezpečné hře, v níž jde o majetek, rodovou čest a nakonec i o život.


ANDĚLSKÁ TVÁŘ 2


Barvitý příběh plný dobrodružství, dramatických zvratů a intrik nás zavede z Francie až do kolonií v Tichomoří.

Filip de Mornay odjíždí do války a jeho těhotná žena Charlotta zůstává na zámku sama. Při nehodě kočáru je těžce zraněna a přichází o dítě. Brzy nato obdrží zprávu o Filipově smrti u Sedanu. Všechno, co tvořilo její život, je ztraceno a Charlotta odmítá žít. Před smrtí ji zachrání energická teta Madeleine, která ji odveze na vzdálený ostrov, kde je guvernérem její zeť. Život v koloniích se od života ve Francii liší, ale lidská povaha je všude stejná. Charlotta se ocitá uprostřed nebezpečné hry motivované chamtivostí a touhou po moci. Zároveň potkává i nová přátelství a lásku. Příbuzní nutí Charlottu do dalšího sňatku, ale ona se odmítá stát znovu figurkou na šachovnici cizích zájmů.


NEVĚSTA ZE ZÁMOŘÍ


První světová válka vzala Julii nejen manžela a malého syna, ale i domov a chuť do života. Uchýlí se do domu své provdané sestry, ale dobře cítí, že je zde na obtíž. Z ciziny se na krátkou dobu vrací Juliin strýc a nabízí neteři zajištěnou budoucnost -– sňatek s krajanem, který hledá manželku ze staré vlasti. Julie po krátkém váhání souhlasí a odjíždí z Čech na ostrov v Karibském moři. Netouží hledat novou lásku, ale jen útočiště a zapomnění. Čeká ji však daleko víc. Exotická příroda, zcela jiná společnost a manžel, jehož minulost je opředena tajemstvím. Navíc je tu i nebezpečná sokyně, která s Julií rozehraje hru na život a na smrt.


CAROLINA


Dramatický příběh z Francie druhé poloviny 19. století začíná soubojem dvou nerozlučných přátel Juliena a Clauda. Přátelství končí v okamžiku, kdy se oba zamilují do slečny Emmy. Julien zvítězí, ale Emma se vdává za lépe situovaného soupeře. Odmítnutý mladík vstupuje do armády a odchází z rodného kraje navždy.

O dvacet let později unese zadlužený Julienův syn Simon z kláštera bohatou dívku, aby se zmocnil jejího věna. Po tajném sňatku se s ní uchýlí do otcova domu v Paříži. K Julienovu zděšení se jedná o Claudovu a Emminu dceru Carolinu.

Vypuká Prusko-francouzská válka. Muži odcházejí do armády. Po porážce Francouzů (září 1870) je Paříž obležena a po kapitulaci v lednu 1871 obsazena Prusy. V atmosféře strachu vyvolané krveprolitím a drancováním dochází i v Julienově domě k vypořádání starých křivd.Ostatní knihy -– krátké oddechovky na jedno odpoledne k vodě.SETKÁNÍ V OPEŘE


Sňatek Simoniných rodičů byl spojen se skandálem, únosem a znepřátelením zbytku rodiny. Ani po dvaceti letech nejsou všechny křivdy zapomenuty. Dospělá Simona nepřátelství ignoruje a žádá matčinu sestru o pomoc před vynuceným sňatkem. Pařížská společnost na sklonku devatenáctého století je přísně konvenční, ale Simona všechny konvence poruší, když se inkognito vloudí do cizího domu, aby si o svém nastávajícím opatřila informace. Všechno ale dopadne jinak, než plánovala.
LÁSKA A ZÁŠŤ


V odlehlém kraji v jižní Francii vedou dva šlechtické rody dlouholetý a nesmiřitelný boj. Kdysi šlo jen o hraniční pozemky, pak se přidal únos nepřítelovy dcery, ztráta cti i majetku. Dřívější nepřátelství přerůstá ve smrtelnou zášť. Ponížená strana touží po pomstě, ale než ji stačí vykonat, přichází pád císařství.


POZLACENÁ KLECPaříž 1868. Terezina rodina neodmyslitelně patřila k výkvětu druhého císařství. Ale všechno se změnilo v okamžiku, kdy otec - notorický hráč - prosázel většinu majetku. Po jeho smrti se z dřívější bohaté dědičky Terezy stává dívka bez budoucnosti. Ve svém postavení má jen dvě možnosti: ponižující sňatek s otcovým věřitelem, nebo místo společnice v rodině zbohatlíka. Volí druhou možnost, která jí připadá méně pokořující. Vůbec netuší, do jaké pasti vstupuje. Všechny naděje upírá k bratrovi, poručíku koloniální armády v Indii. Po jeho návratu je ale všechno jinak.
MINUTA NA ROZLOUČENOU


Mariannu nudí život, společnost i přátelé. Rozhodne se přerušit studia a doprovázet otce, profesora přírodních věd, na výpravu do argentinského pralesa. Hledá změnu a dobrodružství a zcela nepřipravená se ocitne ve světě, který nemá s romantikou jejích představ nic společného. Ve skupině vědeckých pracovníků, domorodých nosičů a průvodců pluje na člunech proti proudu řeky Paraná. Když dojde k nehodě a přepadení, výprava se nechtěně rozdělí. Marianna projde tvrdou fyzickou i psychickou zkouškou. Po návratu do civilizace mění svůj postoj k životu a vnímá jinak i přátelství, lásku a zodpovědnost za druhé.


TŘI VÁNOČNÍ DÁRKY


Ať chceme, či ne, naše srdce o Vánocích jihnou a lásku i zklamání prožíváme mnohem intenzivněji než ve zbytku roku – byť pro to vlastně není žádný důvod. Tři čeští autoři se pokusili zpříjemnit Vám právě tento výjimečný a zjitřený čas novelami, jež se nesou v duchu adventních či vánočních setkávání i rozchodů, vzplanutí i ochladnutí… Vánoční dárek z pera Hany Marie Körnerové vypráví příběh z dvacátých let minulého století. Mladá francouzská dívka je nucena přijmout azyl v domě své tety a poručnice kdesi na východě Čech. Touží tu najít novou rodinu, ale čeká ji nezvykle studená zima a prostředí, v němž jen obtížně hledá spřízněnou duši. Přestože se naučí česky, pro většinu lidí zůstává cizinkou. S jedinou výjimkou... Josef „Pepson“ Snětivý se v novele Adventní prsten pohybuje na tenkém ledě skomírajícího manželství. Čtvero adventů vykresluje na vztahu otce a tříletého syna. Ten sice přivádí svého milujícího tatínka do prekérních situací, jeho láska bez podmínek však osvětluje jinak poněkud temný předvánoční čas, jenž jako by vymýšlel bizarní úkryty pro jeden snubní prsten. Vánoční Afrodita, kterou stvořil Alexander Stainforth, sice nemá zrovna míry modelky, ale do vztahu s pohledným veterinářem Lukášem jde – za přispění svérázné babičky – po hlavě, byť občasný pád citelně bolí. Dočká se naplnění své lásky navzdory sněhové kalamitě i vrtochům samolibého šéfa?